Đấu giá - gây quỹ

Đấu giá, sản phẩm gây quỹ ABV và các hội nhóm trực thuộc

 1. Đấu giá gây quỹ

  Đấu giá gây quỹ cho các CLB, hội nhóm thuộc ABV và quỹ diễn đàn.
  Chủ đề:
  4
  Bài viết:
  57
  RSS
 2. Đấu giá của thành viên

  Đấu giá dành cho thành viên ABV
  Chủ đề:
  2
  Bài viết:
  11
  RSS