PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Xin Mấy anh chỉ giáo về cách nuôi chim khuyênacquytts
09-08-2007, 04:42 PM
1: về cách cho ăn
2:Khi chim thay lông cần làm gì
3:cách nuôi để cho chim khỏe
4: nên choloaij thuéc ăn nào tốt cho chim khuyên
5: cần để cho chim hót nhìu tiếng thì phải làm như thế nào
:crying: : Hết tiền vì chim vì cá

NickName
09-08-2007, 06:17 PM
cái này bạn nên post trên bõ chim khuyên kìa. post ở đây là lộn địa chỉ rồi