Hi All,
Mình bị sổng mất em mi nên còn thừa 2 gói cám Alisan số 1 và số 2 (gói nguyên). Bạn nào đang cho chim ăn cám này thì mình tặng.
SMS : 0904 119649.
Địa chỉ nhận : #6, ngõ 295 Thụy Khuê, Tây Hồ.