Có Clip chim sơn ca hót hay, mời anh em trong diễn đàn nghe thử.

http://www.rspb.org.uk/wildlife/bird...ark/index.aspx

Regards