Bể thì đây ạ :


Video bể : http://youtu.be/Sk8zXRxhsTE


Còn thông tin về bộ điều khiển đây ạ : http://muare.vn/raovat/5093985