Tình hình là em mới mua con DF 700 nhưng 2 ngày hôm nay chạy máy thì cá, ốc cứ nổi hết lên mặt nước để thở, đã đi mất một em bống và một em mặt trăng. Cảm giác như chất lượng nước thiếu oxy hoặc ô nhiễm mặc dù trước đó nước trong bể không có vấn đề gì. Không biết khi mua máy về có phải vệ sinh vật liệu lọc không nhỉ? vật liệu lọc gồm bio; sứ; bông; bùi nhùi. Xin ý kiến chỉ giáo của các bác.