hi các Bác
em linh mới tò te muốn hỏi các Lão làng về thông số của bóng Osram mã 865
ảnh em nó.

hiện tại thị trường có 2 loại này
1- 18w
2- 36w
Hai bóng này đều là T8. Hỏi có dùng được cho thủy sinh ko a. và thông số bể của em là 90*45. Hiện tại đang làm quả đèn Metal 150w vậy nên dùng 2 bóng 18 hay 36 mong các bác ra tay chỉ giáo để quả đèn Batman của em sớn đi vào hoạt động