mấy bửa nay sao tự nhiên con gà mái nhà em bỏ ăn.bầu dìu nho xíu.không bít làm sao để em nó ăn lai bình thường!lên thú y ng ta nói do thời tiết nên bị bệnh vậy để chửa bệnh bằng cách nào mong anh em chỉ giáo!