ai có nhu cầu gọi theo số dt nhé
[/IMG]

---------- Bài viết thêm vào lúc 07:58 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 07:56 PM ----------


[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]