Mình đang cần mua 1 chú hoàng yến đực căng ,ai có pm mình cái nhé