Tình hình là vừa về lô hàng chỉ bị hải quan bóc tem. Nay k có nhu cầu xài bán lại giá rẻ như bèo cho các bạn :


Món Thứ 1 : 2 cây Bút đo PPM/EC chống nước tuyệt đối Hanna DiST 5 Waterproof Tester
Giá : 1 TrRange EC 0 to 3999 µS/cm
TDS 0 to 2000 ppm
Temperature 0.0 to 60.0°C / 32 to 140.0°F
Resolution EC 1 µS/cm
TDS 1 ppm
Temperature 0.1°C / 0.1°F
Accuracy EC ±2% F.S.
TDS ±2% F.S.
Temperature ±0.5°C / ±1°F
Calibration automatic, one point at 1413 µS/cm or 1382 mg/L (ppm)
TDS Conversion Factor adjustable from 0.45 to 1.00
Temperature Compensation automatic, with ß adjustable from 0.0 to 2.4% / °C
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%
Battery Type / Life 1.5V (4) / approximately 100 hours of continuous use, auto-off after 8 minutes of non-use
Dimensions 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0")
Weight 100 g (3.5 oz.)
Probe HI 73311 replaceable EC/TDS graphite electrode (included)


Món thứ 2 : Bộ đo PH,PPM,Nhiệt online 24/24 liên tục. Giá 2Tr5


Liên hệ : Trí (0983501144)

---------- Bài viết thêm vào lúc 03:04 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 02:58 PM ----------


Món thứ 2 : Bộ đo PH,PPM,Nhiệt online 24/24 liên tục. Giá 2Tr5

Dải đo PH : 0-14
Dải đo PPM : 0-9999
ĐO nhiệt độ : đo độ F