cần bán 1 con thanh tước 2 mùa, dạn người ko tật lỗi ,tướng trung chim mỏng lông , lông mới tinh, hót suốt ngày, BIẾT TẮM , có thể làm chim mối dc, lh 01628451322 gap a vũ.xem chim đối diện cv le thi rieng