Ae nào ở Cần Thơ có gốc cây Lộc Vừng nào ( loại trồng lấy tàn che mát) lá nhỏ thì chia lại mình nha!
Thân!
P/s: có gì xin nhắn hình, mô tả dáng và giá vào hộp thư của mình nha! Có gì mình sẽ liên hệ lại! Tks!