Chỗ e rất nhiều khuyên và e cũng chưa từng nuôi loại này nên cho e hỏi để bẫy được khuyên ma không cần mồi được khôn nếu bẩy được thì vào cám như thế nào các bác dúp với e thấy yêu loại chim bé nhỏ này rồi đấy