mình có con chim hình anh như thế này các pác cho mình biết đó là chim gì nhé. thanks!