Em muốn hỏi các bác dien dan có ai biet số bác henrytep k em muốn alo hỏi 1 vài vấn đề về CO2, em cảm ơn