như tiêu đề bác nào có máng đơn osram 90cm cũ có thanh lí thì ới em nhé