Thằng bạn em có con chim bị mắt đục trắng trong con ngươi. Chẵng hiểu bị sao nữa, ko tìm ra dc nguyên nhân. em thì nghi ngờ treo chim trong tối lâu quá. Không biết các bác ở đây đã ai bị trường hợp này chưa?