Mình mới chơí họa mi nên chưa có kinh nghiệm, các ae trong diễn đàn cho mình hỏi nhận biết 1 con họa mi già rừng qua những đặc điểm gì? Và mi bánh tẻ nữa.