Tình hình là bồ câu nhà em có 1 con bị đi ỉ chảy, phân loảng toàn nước 0 hà... Các bác biết nguyên nhân và cách chữa trị 0 chỉ em với?

Em cho ăn thóc, ăn cơm, ăn thóc ngâm nảy mầm, đỗ đen, muối hạt.