gà mái nhà em bầu dìu to quá 4 5 ngày rồi ma vẫn to.cho uống thuốc tiêu mà vẫn chưa hết.ai giúp em với(có khi nào gà em ăn bậy gì đó không tiêu được)nếu như vậy phải làm sao?