Đang lên cơn, muốn chế đèn led cho bể cá cần cái kẹp bể nhưng không có. Bác nào đang dư thừa đèn kẹp kiểu thế này muốn bán, cho hay tặng ủng hộ thì để lại cho mình.

Chú ý là đèn hỏng cũng được ợ. Đang rất cần.

Tks cả nhà đã ủng hộ