Sáng sớm tranh thủ chưa đến giờ đi trực,5h30 mình dãy làm một kèo sáng va kết quả là một em hơi gia cửa dai 2,5 cm.gửi ae cùng đánh giá nhé