Có ông anh mới mở cội chim but ko bik chỗ bán sỹ cào cào, dế để phục vụ ae chơi chim. Ae nào bik xin chỉ dùm or để lại số đt đầu mối cào cào thì càng tốt. Thank ae nhieu