Chú cá của mình bỏ an, bơi 1 mái chèo, bị đen mình., nằm 1 gốc Hồ, mình có lấy cá ra lao nc muối, tăng nhiệt độ, cho uống metron mà bữa đau het. Bua sau bi lai. Minh ko bi lam sao! Mong cac ban gjup do. That biết ơn