Một hồ chơi tới 6 lọc Eheim, đúng là đã có điều kiện thì ăn chơi tới bến luôn
Không biết có phải Pro 3e ko nữa

http://www.ukaps.org/forum/...