NHƯ TIÊU ĐỀ!MÌNH MỚI DỌN HỒ ƯƠM DƯ RA MỚ TIÊU THẢO LÁ NHĂN.GIÁ 8K/CÂY.100 CÂY 500K.BẠN NÀO THÍCH THÌ CALL MÌNH NHÉ.01279999279 MÌNH TÊN TÝ .