cặp yến phụng nhà em đẻ được 3 chim con bây giờ đã hơn một tháng tuổi rồi
nhưng chim bố mẹ bây giờ o chịu mớm cho con nữa
ai có kinh nghiệm chỉ cho em với
làm sao để cho chim con ăn bây giờ
bao lâu thì tách khỏi bố mẹ
có phải tránh làm những điều j o
em cám ơn nhiều