mình mới mua 1 em chòe lửa bổi nhưng chưa biết cách nuôi,em nó nhanh nhẹn nhẩy nhót kêu cách cách suốt đã vào cám và ăn sâu,ăn dế rồi mong các cao thủ chi dẫn cho mình cách nuôi cho nhanh thuần và cho chim khỏe hót nhanh thank mấy bác.