em mới kiếm đc em chào mào về tập chơi mà chưa có chút kinh nghiệp nào về môn phái này ,em mới bắt về dc vài hôm thì thỉnh thoảng cứ nghe thấy em nó khẹt khẹt như người ho,khàn ấy ,và bị luôn khàn giọng nữa ,mà em thì mù tịt ko bít thế nào mà lần nên vào đây nhờ các cu có kinh nghiệp về môn phái này phán giúp em với ạ .em thank các cụ nhìu nhìu...