E định làm lồng cu gáy kiểu lồng của thủy nguyên hải phòng, a e nào có kích thước cụ thể từng chiều va kinh nghiệm làm xin chỉ bảo.