các bác cho em hỏi bẫy VK vào lúc nào thì dc nhiều chim hay ạ