con lữa chuyền mùa đầu của mình đã xong lông mình hết rồi, mà còn lông đuôi chưa chịu rớt cọng nào hằng ngày mình thúc cào cào non nhiều lắm mà cũng ko rớt lông xin các bạn giúp với. thank