bầy gà con vừa 1 tháng mấy hôm nay trời bắt đầu se lạnh nên thấy tụi nó cứ ủ rũ làm biếng ăn mà không biết làm sao trị bệnh đó nay gửi bài này nhờ anh em chỉ cách , thanks mọi người nhiều