xin chào tất cả các bác trong diễn đàn.
có bác nào có chào mào muốn thanh lý để lại cho em 1 con. em chân thành cảm ơn