Cảm ơn các AC đã quân tâm tới bài viết này ah!
Em có 3 chú CM, nhưng có 1 chú ít hót lắm ah, chỉ thi thoảng mới hót thôi. Đặc biệt là khi nào chú đói thì hót rất nhiều.
Vậy làm sao để khi bình thường nó hót đc nhiều như lúc để đói ah.
em xin cảm ơn!