Em nó được 4 năm lồng, mới thay lông xong và đã líu. Nhưng ngoài bắc rét quá nên vẫn cho e nó ở lồng phóng cho khỏe. Post clip lên ae đánh giá xem có tướng tá gì hem http://youtu.be/j4TeuApbWwc