Em Mi nhà mình bị gì không biết . 1 bên chân bị co lại không om cầu ... sứt dầu mà không hết. xin kinh nghiệm Anh em diễn đàn cách trị nhé. Thanks trước