Trên cạn:
- Em muốn có vài viên sỏi và lũa bám rêu sao và rêu nhung, vài cây dương xỉ bám lên tảng đá thẳng đứng, vậy em cần phải bắt đầu như thế nào?
- Đất trồng mình nên sử dụng loại nào? Và làm thế nào để đất không bị dòng nước cuốn theo?

Dưới nước:
- Có cần hệ thống lọc ngoài?
- Hồ cao 45, mực nước tầm 15-20cm, trải thảm TCN hoặc TCCB, vậy bao nhiêu đèn là đủ?
Cảm ơn