chào các anh em và các bậc tiền bối em có một giò lan trúc mà em không biết chăm sóc nên nó chết dần giờ còn mõi một nhánh thôi vậy thì mong các bác bậc tiền bối chỉ giáo giùm em em chờ tin hồi âm, em xin cảm ơn nhiều