mình muốn mua hoa Trà để trồng sau vườn, ace nào biết thông tin về nơi bán và có lời khuyên nên chơi loại nào cho người mới cho thì giúp mình với nha!
thân,