trên dđ có ae nào đag sở hữu giống gà sumatra không vậy.