Q9 Cafe sân vườn Bull Bull
Q9 - Thủ đức - Q2 tập hợp anh em chơi Khoen giao lưu đây
anh em để lại thông tin số điện thoại và địa chỉ liên lạc

Huỳnh Ngà 0906398286
đang chơi lại khoen nên muốn giao lưu với anh em

xem thêm tại đây