Chào cả nhà, cho Gà xin tóm tắt về em nó một lần nữa nha.


L.T.B Ventus of C.N.Bull VN

Đây là hình ảnh bố và *** của Ventus.Gia phả Ventus.Một số hình của em nó lúc nhỏ và hôm nay .. . .Chuẩn bị cắn cái ống nước mới mua đây . . . và cũng chuẩn bị ăn đòn luôn ..hiiihiii
Cái mặt vừa bị đòn xong ...
Và đây là hình mới nhất của em nó 01 tuổi .
Khuyến mãi thêm mấy tấm em nó lúc 6 tháng với mấy Hot girl nhé ^^ . . . .