Mình nghe nói ở miền tây củng có chim chào mào nhưng không được ưa chuộm lắm, vậy cho Mình hỏi la đã có ai nuôi giòng chim ở đây chưa,