mình mới bắt còn gà điều bông về, cho xổ vs gà xam đồng chạng, ai ngờ nhảy vài chân gà xám quẹt bể mắt gà điều, lúc mới thấy bể giác mạc ngoài, vài teing61 sau thi thấy bình thường nhưng đỏ hoe cả mắt nhìn thấy lòng đen mờ mờ. ae cho hỏi nó có hồi lại đc ko, và cach chăm sóc ntn. ? hjx