tình hình là e mún mua vài cọn gà mĩ rặc mong ae giúp đỡ xem trang trại nào uy tín 5 giá cả hợp lí hoăc ae có chia lại cho e cững được
hỏi về giống gà peru co tốt k nghe nói dong này đá k được
sdt e 01647451927 e o đà lạt