nhờ mod xem giúp sao topic của tui kg đăng đc trong mua bán vậy? thanks mod