loại này nuôi có dễ không các bác ? em mới được tặng 1 đôi chả biết đực cái thế nào... nói chung em chỉ biết nó ăn hạt... thế thôi
các bác cho em xin tý kinh nghiệm để chăm sóc tốt 2 em nó với
ah bọn này chịu rét tốt không các bác nhỉ