có gà tối nó ngủ hông thấy cái đầu ăn con luôn vậy phải tử mỉ hay gà hay hông ae

cần mấy bác giúp đỡ